Mål og størrelser

  

VIKTIG INFORMASJON

Våre halsbåndstørrelser referer til avstanden mellom spennen og midterste hull, og ikke til den totale lengden på båndet. 

 

            

                                       

       HALSBÅND  

For optimal tilpasning til hunden, trenger vi eksakte mål. Plasser målebåndet midt på hundens hals. Det er viktig at du ikke måler for langt opp mot ørene, eller ned mot skuldrene. Hvis hunden har ekstra hudfolder i området, skal du forsøke å plassere målebåndet i underkant av disse. Vær imidlertid varsom, slik at du ikke strammer for hardt. Dersom du ikke har et målebånd tilgjengelig, kan du benytte en hyssingstump eller lignende, for deretter å avlese lengden ved å legge den over en linjal. Vær ekstra nøye når du foretar denne målingen, for å være sikker på at halsbåndet vil bli korrekt tilpasset din hund. For å unngå unøyaktigheter, ber vi om at du ikke oppgir målene på et av hundens eksisterende halsbånd, men i stedet foretar en måling i henhold til ovenstående beskrivelse.

 

HALVSTRUP

I tillegg til å måle hundens halsomkrets, er det nødvendig å foreta en måling rundt den tykkeste delen av hundens hode. Dette for at det skal være mulig å tre halsbåndet på/av hunden. Hodeform og -størrelse vil variere, men som oftest er hunden bredest i området nær ørepartiet. Før målebåndet under haken på hunden, og deretter opp til toppen av hodet, for avlesning.